Over ons

De Ervaringscoach.nl is een jonge en dynamische organisatie die uitsluitend werkt op basis van en met inzetten van eigen ervaringen. We houden ons bezig met mensen leren hoe ze hun eigen ervaringen in kunnen zetten op de juiste manier en hoe waardevol ervaringskennis is. We doen dat door middel van kennisoverdrachten, het ontwikkelen en bieden van cursussen, workshops, inspiratiesessies en intervisie waarbij een gezond herstel centraal staat. Tevens richten wij interne teams van ervaringscoaches op. Door het inzetten van ervaringscoaches op alle levensdomeinen kan laagdrempelige ondersteuning worden geboden.

– studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.;
– geven van cursussen, trainingen aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing en vorming waarbij altijd de eigen ervaringen en het herstel daarvan leidend zijn
– geven van cursussen, trainingen aan jongeren (16 tm 27
– geven van cursussen, trainingen voor het omgaan met stress;

– samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.

De eigenaren van De Ervaringscoach.nl werken al meer dan 15 jaar met het inzetten van eigen ervaringen. Ook ontwikkelt De Ervaringscoach.nl trainingsprogramma’s en geven advies op maat. De Ervaringscoach.nl bestaat uit een team van mensen die stuk voor stuk zelf ooit (bijna) uitgevallen zijn en daar heel goed van zijn hersteld. Elk teamlid heeft zijn eigen kennis en ervaring opgedaan en heeft geleerd hoe dat ingezet kan worden ter ondersteuning van iemand in een soortgelijke situatie of om een organisatie, bedrijfsarts of re-integratiebegeleider te inspireren (thinking out of the box). De ervaringscoaches zijn op ZZP basis inzetbaar. Onze onafhankelijke ervaringscoaches kunnen op verzoek, voor een vooraf vastgestelde periode, ingezet worden op de werkvloer naast de werknemer én de werkgever.

Wij leiden op verzoek “eigen” mensen/personeel/burgers op tot een team van ervaringscoaches. Dit betreft projecten die wij gemiddeld 2 jaar lang begeleiden.

Ons team bestaat uit: