Het is tijd voor verandering

Het is tijd voor een stapsgewijze verandering in hoe we denken over geestelijke gezondheid op het werk en hoe we er mee om gaan, maar ook hoe er mee om wórdt gegaan. Bijgaand artikel is een goed voorbeeld van een mooie (maar ook noodzakelijke) stap!
Veelal houdt men naar een werkgever zijn/haar mond dicht uit angst. Maar een werkgever weet soms ook niet wat hij/zij kan zeggen. Meer openheid zou al zo veel schelen. Het kost de meeste mensen erg veel moeite de moed te vinden hier over te praten. Onze ervaringscoaches helpen bij het bespreekbaar maken van oa psychische problematiek onder werknemers. Dat zal zeker bijdragen aan de uitvalpreventie!

https://edition.cnn.com/2018/09/11/health/prince-william-mental-health-website-intl/index.html

Bron: CNN