Ervaringscoaches in het bedrijfsleven

Ervaringscoaches in het bedrijfsleven is een nieuw begrip. De aanvankelijke twijfel die wij bemerken bij organisaties, maakt al snel plaats voor enthousiasme zodra wij benadrukken welke voordelen er te behalen zijn. Ervaringscoaches zijn mensen die voor een vooraf afgesproken periode ingezet worden naast bijvoorbeeld de werknemer, werkgever, bedrijfsarts, re-integratiebegeleider, het UWV en een arbodienst staan. Zij lopen, kijken en denken mee en hebben een scherpe visie op bijvoorbeeld de huidige verzuimpreventie in een organisatie of op een lopend re-integratietraject. Ook geven zij voorlichting en workshops.

De Ervaringscoach.nl heeft een team van mensen klaar staan die elk op hun eigen manier door welke reden dan ook tegen problemen aanliepen op het werk, zich op een bepaald moment steeds vaker ziek meldden, uit dreigden te vallen en/of langdurig uitgevallen zijn. De ervaringen zijn zeer divers: van Burn-out tot postnatale depressie, overspannenheid, diverse lichamelijke ziekten, mislukte re-integratie, schulden, pesten op de werkvloer. Zij zijn daar goed van hersteld en uiteindelijk gezond weer aan het werk gegaan. Als geen ander weten zij wat er anders of beter had gekund en ook wat ze zelf anders of beter hadden kunnen doen. Door middel van de basiscursus Ervaringscoach hebben zij hun kennis in kunde om kunnen zetten. En met de kennis kunnen zij anderen ondersteunen, voorlichting geven aan bijvoorbeeld management teams, bedrijfsartsen adviezen geven en onderdeel zijn van een re-integratietraject als extra support voor de persoon die re-integreert. Er is nog veel meer mogelijk uiteraard.

Mensen voelen zich veiliger om zich uit te spreken bij iemand die hun problemen zelf ook heeft ervaren. Dat geeft een wij-gevoel. Door ervaringscoaches als aanvulling op bestaande aanpak in te zetten, zal veel sneller te achterhalen zijn waar precies de schoen wrikt en zal de aanpak dus veel effectiever zijn.

We weten inmiddels dat het inzetten van ervaringscoaches erg succesvol is binnen de GGZ. Voor cliënten is er lotgenoten contact voorhanden en voor de hulpverlener is er een adviseur beschikbaar. Hierdoor zien wij ook de toegevoegde waarde van het inzetten van ervaringskennis in het bedrijfsleven. Tot nu toe loopt het bedrijfsleven hierin nog achter. Wij verwachten daarin echter een grote omslag zodra men inziet wat de toegevoegde waarde is!

Onze ervaringscoaches kunnen zich bijvoorbeeld binnen een organisatie of een arbodienst uitspreken over zaken die niet goed voelen of anders kunnen. Met een ervaringscoach haal je iemand binnen die in een vroeger stadium kan signaleren waar de schoen wrikt, signalen herkent en handvatten kan bieden voor een effectieve aanpak en snellere oplossingen! Een ervaringscoach op de werkvloer zal kosten besparen. Onze coaches zijn daardoor in te zetten als verbeteraars en adviseurs. Zij kijken met een frisse blik EN hun kennis en ervaring. Eén van de grootste doelen is dan ook preventie. Want: “Voorkomen is beter dan genezen”.

We kunnen ons voorstellen dat het even wennen zal zijn als er iemand is die met allerlei adviezen komt. Toch raden wij organisaties aan hier open minded naar te kijken en ruimte te maken voor onze coaches. De meerwaarde zal zich al snel laten zien!

Graag een vrijblijvend informatiegesprek? Stuur ons een mail: info@deervaringscoach.nl