Eenzaamheid kan bijdragen aan verhoogd ziekteverzuim

Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam vertelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een eerder onderzoek. Zo met de feestdagen voor de deur neemt dat aantal nog eens toe.
Bij eenzaamheid denken we vaak aan oudere mensen (65+). Dat klopt niet. De piek ligt zo rond het 35ste levensjaar en bij 75+. Op de werkvloer komt eenzaamheid ook voor.

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid wordt vaak omschreven als: de beleving, het gevoel, dat je minder contacten hebt met andere mensen dan je graag zou willen, je niet verbonden voelen.
Een eenzaam gevoel is een heel persoonlijke ervaring en derhalve iets subjectiefs.
Dat het subjectief is, wil niet zeggen dat het uitsluitend het probleem is van de werknemer. Eenzaamheid kan nl. ernstige gevolgen hebben voor de persoon die zich eenzaam voelt. Denk dan aan depressie, hartproblemen, meer stress, verhoogde de kans op Alzheimer, eerder overlijden. Voor een organisatie betekent dat niet alleen minder productieve werknemers maar ook meer ziekteverzuim.

Hoe weet je dat iemand zich eenzaam voelt?
Het is lastig dit te ondervangen omdat je niet aan een werknemer kan zien of hij of zij zich eenzaam voelt. Eén van de factoren die bijdragen aan een gevoel van eenzaamheid is het gemis van iemand met wie je kunt praten. Als werkgever kun je hier wel in voorzien door bijvoorbeeld op regelmatige basis een Ervaringscoach beschikbaar te stellen. Iemand die zelf ook met eenzaamheid te maken heeft gehad en dus heel goed weet hoe het is. Onze coaches kunnen tijdens gesprekken onderzoeken wat er precies speelt. Het kan zijn dat iemand wordt gepest op het werk bijvoorbeeld of dat er in de privé sfeer zaken spelen die bijdragen aan het eenzame gevoel. Het eenzame gevoel zal door die gesprekken niet gelijk verdwijnen maar iemand voelt zich wel gehoord en kan samen met de Ervaringscoach concrete stappen maken om de situatie te verbeteren. Dit kan eventueel ondersteund worden door bijvoorbeeld onze Lifecoach ook aan te laten sluiten.

Wat doet jouw organisatie aan het signaleren van eenzaamheid onder werknemers?

Stress bij kinderen en studenten

We horen en lezen steeds meer berichten over stress bij kinderen en studenten. Zorgwekkend vinden ook wij, vandaar dat wij hier aandacht aan willen besteden.
We leven in een ‘moeten’ maatschappij. Dat is niet per definitie slecht, alleen hebben we nooit geleerd om hier goed mee om te gaan terwijl dat wel heel belangrijk is! Grote kans dat je veel van jezelf zal herkennen in dit stuk.

Gezonde stress
Weet je nog dat je vroeger, als je wist dat je een toets had en daarvan wakker lag, de volgende ochtend met barstende koppijn opstond? En al zwalkend naar de slaapkamer van je ouders liep om te vertellen dat je echt “NIET” naar school kon? Het antwoord hierop was vaak, ”probeer het maar en als het echt niet lukt dan kom je naar huis”. Schoorvoetend en met een briefje in je zak, geschreven door je ouders (er was toen geen magister), ging je dan toch maar. En als je de toets had gemaakt, voelde je je weer helemaal ok en was er tijd om te lachen met vrienden en ging het leven gewoon door. Herkenbaar? Dit is een voorbeeld van normale stress, dit maakt je lichaam zelf aan door adrenaline en cortisol af te geven. Dat heb je nodig om bijvoorbeeld gefocust te blijven op je toets of om die kampioenswedstrijd geconcentreerd te kunnen blijven spelen. Door de aanmaak van de adrenaline en cortisol gaat je frontale kwab in je hersenen openstaan. Zodra het werk is gedaan of de wedstrijd is gespeeld, ga je ontspannen en sluit de frontale kwab zich weer.

Als stress niet meer gezond is
Maar wat nou als de frontale kwab, die deze lichaamseigen stoffen aanmaakt, niet meer sluit? Dan blijf je onder stress staan en kan dat zelfs chronisch worden. Dit werkt bij volwassenen en kinderen precies hetzelfde. Als de stress blijft, dan kunnen er functionele klachten ontstaan. Denk hierbij aan symptomen zoals: buikpijn en hoofdpijn, concentratie problemen, gebrek aan eetlust of juist overeten, duizeligheid en flauw vallen. Bij tieners kan het zich ook uiten in: krachtverlies, bewustzijnsverlies, schokken met het lichaam. Deze klachten kunnen vervolgens een paniekaanval opwekken.
Nu moet je natuurlijk bij lichamelijke klachten van je kind niet meteen denken aan stress, maar eerst een arts raadplegen om e.e.a. uit te sluiten, want het hebben van bijvoorbeeld buikpijn hoeft niet alleen maar psychosomatisch te zijn. Psychosomatische of functionele klachten kunnen de ontwikkeling en doorgroei van een kind in de weg staan, het is dan ook zaak hier serieus mee om te gaan. Uit onderzoeken is gebleken dat 1 op de 4 kinderen lichamelijke klachten heeft, waarbij 9 van de 10 keer psychische stress de veroorzaker is.

Als je stress op zoekt in het woordenboek dan staat er “aanhoudende geestelijke druk = Spanning”. Maar wat zijn dan de oorzaken hiervan?:

  • Gezinsproblematiek: Bijvoorbeeld scheiding van de ouders, overlijden van een familielid of vriend of geldzorgen.
  • Leerdruk: Het constant najagen van doelen, prestaties willen verrichten, boven niveau willen presteren.
  • Sociale aspecten: Erbij willen horen, pesten, druk van sociale media, eenzaamheid en onzekerheid.

Lichaam en geest zijn twee componenten die werken als één, dus als het met de ene minder gaat, dan heeft dat impact op de ander. Denk aan mensen die ernstig ziek zijn, dan hoor je vaak “Door mijn sterke wil en geest heb ik dit gevecht gewonnen” of juist “Doordat hij geen vechtlust en energie meer had, heeft hij de strijd op moeten geven”. In beide uitspraken staat de verbinding tussen lichaam en geest centraal.

Stress onder studenten
Onder studenten is het aantal jongeren/jong volwassenen dat stress ervaart nog vele malen hoger. Uit het rapport “Back to the Roots” van Prof. dr. Bernet Elzinga van de UVL, blijkt dat in 2017 74,8% van de studenten hoge tot zeer hoge uitputting ervaart.
Buiten de psychosomatische klachten van eerder in het stuk voegen we hier een aantal symptomen bij: Piekeren, Somberheid en/of Slapeloosheid.

In de pers wordt gesproken over de “generatie van Zombies”. De studenten die uitvallen door bijvoorbeeld een burn-out, bedekken een grote groep. Zij moeten soms lang wachten op psychische hulp, of zij wachten zelf te lang met het vragen om hulp.
Presteren en de hoge snelheid waarin de maatschappij zich ontwikkelt zijn natuurlijk niet de enige boosdoeners bij uitval door stressklachten. Ook de aanleg voor, levensstijl en trauma’s uit het verleden dragen daaraan bij. Een goede balans tussen school, werk en privé is iets wat aan te leren is, mits dit in een vroeg stadium al wordt toegepast.

Hoe eerder, hoe beter
Wij denken dat het belangrijk is dat kinderen reeds in een vroeg stadium leren hoe je op de juiste manier om kan gaan met stress. En school is daar wat ons betreft een hele goeie plek voor. De Ervaringscoach.nl is op dit moment in gesprek met een school uit het voorgezet onderwijs (havo/vwo/gymnasium/atheneum) om een aanpak te ontwikkelen. Deze moet ervoor gaan zorgen dat de leerlingen/studenten d.m.v. workshops en diverse tools, leren om op een juiste manier met hun emoties om te gaan, stresssignalen leren herkennen, zichzelf durven te zijn en grenzen leren stellen. Maar ook wordt aandacht besteed aan de mate van lichaamsbeweging, voeding en sociale interactie zonder elektronica. Onze aanpak kan in de lessen worden geïmplementeerd zodat er geen extra bezigheid bij komt voor deze groep.
Anders denken, leert hen beter om te gaan met stress klachten. Hierbij worden natuurlijk de leerkrachten niet vergeten.

Omdat met onze aanpak in een vroeg stadium aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en welzijn ingezet wordt, zullen wij met elkaar een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van de toekomst van onze leerlingen/studenten en investeren wij met elkaar in een generatie met een krachtige mindset die goed voor zichzelf zorgt!

Interesse?
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden, vragen over onze methodes of deelname aan onze workshops? Bel of mail ons. We maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek.

Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375
info@deervaringscoach.nl

 

 

 

Onze brede aanpak werkt goed bij verzuimpreventie

Wij willen organisaties en hun medewerkers graag zo goed mogelijk bijstaan. Onze grote kracht is dat wij dat doen vanuit ervaring. Want naast de algemene informatie die men heeft, de algemene kennis die er is over aandoeningen, ziektes en persoonlijke situaties, is ervaringskennis een zeer belangrijke extra kennisbron! Tenslotte: “Experience is the best teacher!”

We weten inmiddels dat onvrede of zorgen in verschillende levensdomeinen, bij kunnen dragen aan verandering in stemming en het ontwikkelen van lichamelijke klachten. Als dat niet op tijd en op de juiste manier wordt aangepakt, kan dat mogelijk tot langdurige uitval leiden. Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk om voor een bredere aanpak te kiezen en de verschillende levensdomeinen van medewerkers nader te onderzoeken. Als voorbeeld: Hoe draagt de voeding die jij eet bij aan je stemming en je lichamelijke klachten? Beweeg je voldoende en op de juiste manier? Zit je in de schulden en weet je niet waar je moet beginnen? Zit je nog op de juiste (werk)plek? Op al deze vlakken kunnen wij handvatten bieden, zodat reeds in een vroeg stadium de juiste aanpak ingezet zal worden en uitval voorkomen kan worden!

De Ervaringscoach.nl bestaat uit een team van mensen die stuk voor stuk zelf ooit (bijna) uitgevallen zijn en daar heel goed van zijn hersteld. Elk teamlid heeft zijn eigen kennis en ervaring opgedaan en heeft geleerd hoe dat ingezet kan worden ter ondersteuning van iemand in een soortgelijke situatie of om een organisatie, bedrijfsarts of re-integratiebegeleider in te laten zien wat wél effectief werkt!

Onze onafhankelijke ervaringscoaches en overige teamleden kunnen op verzoek, voor een vooraf vastgestelde periode, ingezet worden op de werkvloer naast de werknemer én de werkgever.

Ons team bestaat uit:

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel of mail ons. We maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek.

Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375
info@deervaringscoach.nl