Onze brede aanpak werkt goed bij verzuimpreventie

Wij willen organisaties en hun medewerkers graag zo goed mogelijk bijstaan. Onze grote kracht is dat wij dat doen vanuit ervaring. Want naast de algemene informatie die men heeft, de algemene kennis die er is over aandoeningen, ziektes en persoonlijke situaties, is ervaringskennis een zeer belangrijke extra kennisbron! Tenslotte: “Experience is the best teacher!”

We weten inmiddels dat onvrede of zorgen in verschillende levensdomeinen, bij kunnen dragen aan verandering in stemming en het ontwikkelen van lichamelijke klachten. Als dat niet op tijd en op de juiste manier wordt aangepakt, kan dat mogelijk tot langdurige uitval leiden. Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk om voor een bredere aanpak te kiezen en de verschillende levensdomeinen van medewerkers nader te onderzoeken. Als voorbeeld: Hoe draagt de voeding die jij eet bij aan je stemming en je lichamelijke klachten? Beweeg je voldoende en op de juiste manier? Zit je in de schulden en weet je niet waar je moet beginnen? Zit je nog op de juiste (werk)plek? Op al deze vlakken kunnen wij handvatten bieden, zodat reeds in een vroeg stadium de juiste aanpak ingezet zal worden en uitval voorkomen kan worden!

De Ervaringscoach.nl bestaat uit een team van mensen die stuk voor stuk zelf ooit (bijna) uitgevallen zijn en daar heel goed van zijn hersteld. Elk teamlid heeft zijn eigen kennis en ervaring opgedaan en heeft geleerd hoe dat ingezet kan worden ter ondersteuning van iemand in een soortgelijke situatie of om een organisatie, bedrijfsarts of re-integratiebegeleider in te laten zien wat wél effectief werkt!

Onze onafhankelijke ervaringscoaches en overige teamleden kunnen op verzoek, voor een vooraf vastgestelde periode, ingezet worden op de werkvloer naast de werknemer én de werkgever.

Ons team bestaat uit:

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel of mail ons. We maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek.

Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375
info@deervaringscoach.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *