Waarom

Waarom een ervaringscoach?
“We weten inmiddels dat het inzetten van ervaringsdeskundigen erg succesvol is binnen de GGZ. Voor cliënten is er lotgenoten contact voorhanden en voor de hulpverlener is er een adviseur beschikbaar. Hierdoor zien wij ook de toegevoegde waarde van het inzetten van ervaringskennis in het bedrijfsleven.”

 
Er wordt tegenwoordig veel verwacht van ons mensen, zowel privé als zakelijk. We leven in een prestatiegerichte maatschappij en dit begint al op de lagere school. De druk op scholieren en werknemers is hoog. Niet iedereen heeft dezelfde manier van omgaan met druk en spanning. Werknemers (en ook scholieren) die uit dreigen te vallen of reeds ziek thuis zitten door een burn-out of een andere psychische aandoening, zal herkenbaar zijn voor vele werkgevers en de managers binnen de onderwijsinstellingen.

Het probleem is, dat dit soort aandoeningen pas naar de oppervlakte komen als het al geruime tijd aanwezig is. Het wordt niet als zodanig herkend of de werknemer durft niets te zeggen. Je gaat het dus pas zien als je het door hebt, maar meestal is dat al te laat. Dit geldt vaak voor de werkgever maar ook voor de werknemer.
Mensen die stress ervaren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning. Met een ervaringscoach haal je iemand binnen die in een vroeger stadium kan signaleren waar de schoen wrikt, signalen herkent en handvatten kan bieden voor een effectieve aanpak en snellere oplossingen! Een ervaringscoach op de werkvloer zal kosten besparen. Eén van de grootste doelen is dan ook preventie. Want: “Voorkomen is beter dan genezen”. Maar ook succesvol re-integreren is belangrijk om terugval te voorkomen.