Mogen we een paar vragen stellen?

We besteden de komende weken extra aandacht aan Burn-out klachten en burn-out zijn.

Eerst zomaar een paar vragen om je over na te laten denken:

Ben je werkgever of leidinggevende?

Eén op de 7 werknemers heeft burn-out klachten, dat geldt dus ook voor de mensen in jouw organisatie. Weet jij wie dat zijn? De kans dat je nee zegt is erg groot. Zou je willen weten waar je op moet letten en hoe je kan voorkomen dat iemand langdurig uitvalt?

of

Is er reeds iemand langdurig uitgevallen omdat de burn-out klachten te laat herkend zijn? Weet je wat je anders had kunnen doen of had moeten zeggen om het verzuim te voorkomen?

Ook zo nieuwsgierig naar wat jij kan doen om te voorkomen dat iemand langdurig uitvalt?

Ben jij werknemer?

Eén op de 7….. Ja, dat kan jij dus ook zijn!

Weet jij welke burn-out klachten het risico op uitval vergroten? Naar welke signalen je eigenlijk beter wel kan luisteren?

En als je reeds uitgevallen bent: Waarom ben je in een burn-out geraakt? En weet je wat je eigen aandeel is?

Ook nieuwsgierig naar wat je kan doen om uitval te voorkomen of op een gezonde manier terug te keren naar werk?

Onze Ervaringscoaches die zelf ooit uitgevallen zijn hebben op bijna al jouw vragen een antwoord!

Ervaringskennis is een zeer belangrijke kennisbron

De mensen die heel goed weten wat wel en niet werkt, zijn de mensen die zelf burn-out zijn geweest of klachten hebben gehad en daar heel goed van zijn hersteld. Die ervaringskennis hebben wij in huis. Het inzetten van onze onafhankelijke Ervaringscoaches is een vrij informele manier van steun voor zowel de werkgever als de werknemer. Iemand met een vergelijkbare ervaring achter de rug is erg waardevol voor iemand die aan het begin van het herstel staat of er middenin zit, maar ook voor een organisatie. Een luisterend oor, iemand die een gesprek bij kan wonen en die aan collega’s en leidinggevenden kan vertellen wat men beter wel en niet kan zeggen en wat wel. Informele steun is over het algemeen duurzamer en heeft daardoor een langere werkingsduur. Daarbij kan het fungeren als ‘vinger aan de pols’.

Interesse?
Wil je kennismaken met één van onze Ervaringscoaches, heeft jullie afdeling behoefte aan voorlichting over Burn-out of willen jullie alleen advies? Neem eens contact met ons op! Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden.

Stuur een mail voor een vrijblijvende afspraak: info@deervaringscoach.nl

Bellen kan ook:
Claudia Janssen 06-19664519
Sharon Mantjes 06-14128375

Eenzaamheid kan bijdragen aan verhoogd ziekteverzuim

Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam vertelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een eerder onderzoek. Zo met de feestdagen voor de deur neemt dat aantal nog eens toe.
Bij eenzaamheid denken we vaak aan oudere mensen (65+). Dat klopt niet. De piek ligt zo rond het 35ste levensjaar en bij 75+. Op de werkvloer komt eenzaamheid ook voor.

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid wordt vaak omschreven als: de beleving, het gevoel, dat je minder contacten hebt met andere mensen dan je graag zou willen, je niet verbonden voelen.
Een eenzaam gevoel is een heel persoonlijke ervaring en derhalve iets subjectiefs.
Dat het subjectief is, wil niet zeggen dat het uitsluitend het probleem is van de werknemer. Eenzaamheid kan nl. ernstige gevolgen hebben voor de persoon die zich eenzaam voelt. Denk dan aan depressie, hartproblemen, meer stress, verhoogde de kans op Alzheimer, eerder overlijden. Voor een organisatie betekent dat niet alleen minder productieve werknemers maar ook meer ziekteverzuim.

Hoe weet je dat iemand zich eenzaam voelt?
Het is lastig dit te ondervangen omdat je niet aan een werknemer kan zien of hij of zij zich eenzaam voelt. Eén van de factoren die bijdragen aan een gevoel van eenzaamheid is het gemis van iemand met wie je kunt praten. Als werkgever kun je hier wel in voorzien door bijvoorbeeld op regelmatige basis een Ervaringscoach beschikbaar te stellen. Iemand die zelf ook met eenzaamheid te maken heeft gehad en dus heel goed weet hoe het is. Onze coaches kunnen tijdens gesprekken onderzoeken wat er precies speelt. Het kan zijn dat iemand wordt gepest op het werk bijvoorbeeld of dat er in de privé sfeer zaken spelen die bijdragen aan het eenzame gevoel. Het eenzame gevoel zal door die gesprekken niet gelijk verdwijnen maar iemand voelt zich wel gehoord en kan samen met de Ervaringscoach concrete stappen maken om de situatie te verbeteren. Dit kan eventueel ondersteund worden door bijvoorbeeld onze Lifecoach ook aan te laten sluiten.

Wat doet jouw organisatie aan het signaleren van eenzaamheid onder werknemers?

Stress bij kinderen en studenten

We horen en lezen steeds meer berichten over stress bij kinderen en studenten. Zorgwekkend vinden ook wij, vandaar dat wij hier aandacht aan willen besteden.
We leven in een ‘moeten’ maatschappij. Dat is niet per definitie slecht, alleen hebben we nooit geleerd om hier goed mee om te gaan terwijl dat wel heel belangrijk is! Grote kans dat je veel van jezelf zal herkennen in dit stuk.

Gezonde stress
Weet je nog dat je vroeger, als je wist dat je een toets had en daarvan wakker lag, de volgende ochtend met barstende koppijn opstond? En al zwalkend naar de slaapkamer van je ouders liep om te vertellen dat je echt “NIET” naar school kon? Het antwoord hierop was vaak, ”probeer het maar en als het echt niet lukt dan kom je naar huis”. Schoorvoetend en met een briefje in je zak, geschreven door je ouders (er was toen geen magister), ging je dan toch maar. En als je de toets had gemaakt, voelde je je weer helemaal ok en was er tijd om te lachen met vrienden en ging het leven gewoon door. Herkenbaar? Dit is een voorbeeld van normale stress, dit maakt je lichaam zelf aan door adrenaline en cortisol af te geven. Dat heb je nodig om bijvoorbeeld gefocust te blijven op je toets of om die kampioenswedstrijd geconcentreerd te kunnen blijven spelen. Door de aanmaak van de adrenaline en cortisol gaat je frontale kwab in je hersenen openstaan. Zodra het werk is gedaan of de wedstrijd is gespeeld, ga je ontspannen en sluit de frontale kwab zich weer.

Als stress niet meer gezond is
Maar wat nou als de frontale kwab, die deze lichaamseigen stoffen aanmaakt, niet meer sluit? Dan blijf je onder stress staan en kan dat zelfs chronisch worden. Dit werkt bij volwassenen en kinderen precies hetzelfde. Als de stress blijft, dan kunnen er functionele klachten ontstaan. Denk hierbij aan symptomen zoals: buikpijn en hoofdpijn, concentratie problemen, gebrek aan eetlust of juist overeten, duizeligheid en flauw vallen. Bij tieners kan het zich ook uiten in: krachtverlies, bewustzijnsverlies, schokken met het lichaam. Deze klachten kunnen vervolgens een paniekaanval opwekken.
Nu moet je natuurlijk bij lichamelijke klachten van je kind niet meteen denken aan stress, maar eerst een arts raadplegen om e.e.a. uit te sluiten, want het hebben van bijvoorbeeld buikpijn hoeft niet alleen maar psychosomatisch te zijn. Psychosomatische of functionele klachten kunnen de ontwikkeling en doorgroei van een kind in de weg staan, het is dan ook zaak hier serieus mee om te gaan. Uit onderzoeken is gebleken dat 1 op de 4 kinderen lichamelijke klachten heeft, waarbij 9 van de 10 keer psychische stress de veroorzaker is.

Als je stress op zoekt in het woordenboek dan staat er “aanhoudende geestelijke druk = Spanning”. Maar wat zijn dan de oorzaken hiervan?:

  • Gezinsproblematiek: Bijvoorbeeld scheiding van de ouders, overlijden van een familielid of vriend of geldzorgen.
  • Leerdruk: Het constant najagen van doelen, prestaties willen verrichten, boven niveau willen presteren.
  • Sociale aspecten: Erbij willen horen, pesten, druk van sociale media, eenzaamheid en onzekerheid.

Lichaam en geest zijn twee componenten die werken als één, dus als het met de ene minder gaat, dan heeft dat impact op de ander. Denk aan mensen die ernstig ziek zijn, dan hoor je vaak “Door mijn sterke wil en geest heb ik dit gevecht gewonnen” of juist “Doordat hij geen vechtlust en energie meer had, heeft hij de strijd op moeten geven”. In beide uitspraken staat de verbinding tussen lichaam en geest centraal.

Stress onder studenten
Onder studenten is het aantal jongeren/jong volwassenen dat stress ervaart nog vele malen hoger. Uit het rapport “Back to the Roots” van Prof. dr. Bernet Elzinga van de UVL, blijkt dat in 2017 74,8% van de studenten hoge tot zeer hoge uitputting ervaart.
Buiten de psychosomatische klachten van eerder in het stuk voegen we hier een aantal symptomen bij: Piekeren, Somberheid en/of Slapeloosheid.

In de pers wordt gesproken over de “generatie van Zombies”. De studenten die uitvallen door bijvoorbeeld een burn-out, bedekken een grote groep. Zij moeten soms lang wachten op psychische hulp, of zij wachten zelf te lang met het vragen om hulp.
Presteren en de hoge snelheid waarin de maatschappij zich ontwikkelt zijn natuurlijk niet de enige boosdoeners bij uitval door stressklachten. Ook de aanleg voor, levensstijl en trauma’s uit het verleden dragen daaraan bij. Een goede balans tussen school, werk en privé is iets wat aan te leren is, mits dit in een vroeg stadium al wordt toegepast.

Hoe eerder, hoe beter
Wij denken dat het belangrijk is dat kinderen reeds in een vroeg stadium leren hoe je op de juiste manier om kan gaan met stress. En school is daar wat ons betreft een hele goeie plek voor. De Ervaringscoach.nl is op dit moment in gesprek met een school uit het voorgezet onderwijs (havo/vwo/gymnasium/atheneum) om een aanpak te ontwikkelen. Deze moet ervoor gaan zorgen dat de leerlingen/studenten d.m.v. workshops en diverse tools, leren om op een juiste manier met hun emoties om te gaan, stresssignalen leren herkennen, zichzelf durven te zijn en grenzen leren stellen. Maar ook wordt aandacht besteed aan de mate van lichaamsbeweging, voeding en sociale interactie zonder elektronica. Onze aanpak kan in de lessen worden geïmplementeerd zodat er geen extra bezigheid bij komt voor deze groep.
Anders denken, leert hen beter om te gaan met stress klachten. Hierbij worden natuurlijk de leerkrachten niet vergeten.

Omdat met onze aanpak in een vroeg stadium aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en welzijn ingezet wordt, zullen wij met elkaar een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van de toekomst van onze leerlingen/studenten en investeren wij met elkaar in een generatie met een krachtige mindset die goed voor zichzelf zorgt!

Interesse?
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden, vragen over onze methodes of deelname aan onze workshops? Bel of mail ons. We maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek.

Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375
info@deervaringscoach.nl

 

 

 

Onze brede aanpak werkt goed bij verzuimpreventie

Wij willen organisaties en hun medewerkers graag zo goed mogelijk bijstaan. Onze grote kracht is dat wij dat doen vanuit ervaring. Want naast de algemene informatie die men heeft, de algemene kennis die er is over aandoeningen, ziektes en persoonlijke situaties, is ervaringskennis een zeer belangrijke extra kennisbron! Tenslotte: “Experience is the best teacher!”

We weten inmiddels dat onvrede of zorgen in verschillende levensdomeinen, bij kunnen dragen aan verandering in stemming en het ontwikkelen van lichamelijke klachten. Als dat niet op tijd en op de juiste manier wordt aangepakt, kan dat mogelijk tot langdurige uitval leiden. Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk om voor een bredere aanpak te kiezen en de verschillende levensdomeinen van medewerkers nader te onderzoeken. Als voorbeeld: Hoe draagt de voeding die jij eet bij aan je stemming en je lichamelijke klachten? Beweeg je voldoende en op de juiste manier? Zit je in de schulden en weet je niet waar je moet beginnen? Zit je nog op de juiste (werk)plek? Op al deze vlakken kunnen wij handvatten bieden, zodat reeds in een vroeg stadium de juiste aanpak ingezet zal worden en uitval voorkomen kan worden!

De Ervaringscoach.nl bestaat uit een team van mensen die stuk voor stuk zelf ooit (bijna) uitgevallen zijn en daar heel goed van zijn hersteld. Elk teamlid heeft zijn eigen kennis en ervaring opgedaan en heeft geleerd hoe dat ingezet kan worden ter ondersteuning van iemand in een soortgelijke situatie of om een organisatie, bedrijfsarts of re-integratiebegeleider in te laten zien wat wél effectief werkt!

Onze onafhankelijke ervaringscoaches en overige teamleden kunnen op verzoek, voor een vooraf vastgestelde periode, ingezet worden op de werkvloer naast de werknemer én de werkgever.

Ons team bestaat uit:

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel of mail ons. We maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek.

Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375
info@deervaringscoach.nl

 

Wat als je nou wél weet wat je moet zeggen?

Hoe ga je om met een collega die ernstig ziek is (geweest) of een zeer ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt? En wat kan je beter wel en niet zeggen?
Het is een vraag waar veel mensen mee worstelen. De meeste mensen weten niet wat ze moeten zeggen. Of zijn bang iets verkeerd te zeggen. Dus zegt men meestal niets. Maar juist dat vinden de mensen die ziek of overbelast zijn, of diep in de problemen zitten misschien nog wel het vervelendst. Het contact met de collega kan daardoor verloren gaan, met alle gevolgen van dien.

Wat als je nou wél weet wat je moet zeggen tegen die collega die bijvoorbeeld:
– Een kind heeft verloren?
– Kanker heeft/heeft gehad?
– Zeer diep in de schulden zit?
– Mantelzorger is van een ernstig ziek kind/ernstig zieke partner?
– Een depressie heeft?

Wat zou dat doen voor bijvoorbeeld het inzicht, het wederzijdse begrip en de samenwerking binnen een organisatie? En welke voordelen brengt dat met zich mee? Wij weten het wel!
Wij hebben onder andere van alle bovengenoemde voorbeelden de kennis in huis. Onze Ervaringscoaches weten vanuit hun eigen ervaringen heel goed wat je beter wel en beter niet kan zeggen of doen. Iemand met vergelijkbare ervaringen achter de rug is dus van zeer grote waarde!

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel of mail ons. We maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek.

Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375
info@deervaringscoach.nl

 

Burn-out zijn is niet hetzelfde als burn-out klachten hebben!

“Gemiddeld duurt een burn-out traject zes tot acht weken”.

Dit soort beweringen komen wij regelmatig tegen op websites van bijvoorbeeld psychologenpraktijken of praktijken die zich bezig houden met stress en burn-out. Waarbij de cliënt ook zo snel mogelijk weer aan het werk wordt gestuurd, want, zo beweert men ook vaak, “thuiszitten remt een spoedig herstel af”. Er zijn talloze organisaties die beloven dat je binnen 6-8 weken van je burn-out zijn af kan komen en weer volledig aan het werk kan zijn. En dat is kwalijk vinden wij. Want: Burn-out zijn is niet hetzelfde als burn-out klachten hebben!

Burn-out zijn
“De betekenis van burn-out is letterlijk “opgebrand” zijn. Er zijn verschillende definities maar als je een burn-out hebt, voel je je lichamelijk, emotioneel en psychisch totaal uitgeput, waardoor je niet meer in staat bent om normaal te functioneren in je dagelijkse werk of je gezin. Bij een burn-out zijn eenvoudige dingen als boodschappen doen, de kinderen naar school brengen of een telefoontje plegen, je al te veel. Je kunt het niet opbrengen om ’s morgens uit je bed te komen. Je barst om niets in huilen uit en het lukt je vervolgens niet om ermee te stoppen. Ook heb je vaak een kort lontje en kan een op zich kleine gebeurtenis net de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Kortom, je batterij is leeg en je bent niet meer in staat om deze op te laden.”
BRON: burnout.expert.nl

Mensen die thuis zitten en burn-out zijn, zijn erg ziek. Cognitieve gedragstherapie, oplossingen bedenken voor je problemen en werken aan je mindset werken dan (nog) niet. Dat komt omdat je hersenen niet goed functioneren. Langere tijd dagelijks iets te veel stress doet delen van de hersenen krimpen, terwijl andere groeien. Herstel daarvan kan lang duren. De hersenen moeten zich weer vormen naar de oorspronkelijk staat. Je gedrag en patronen onder de loep nemen heeft dus pas zin als je hersenen weer beter functioneren.

Burn-out klachten
Burn-out klachten zijn bijvoorbeeld: Verminderd functioneren, stress, mentale vermoeidheid, slecht slapen, kort lontje hebben. Allemaal klachten die bij overspannenheid en overmatige stress horen maar nog niet maken dat je burn-out bent. Wij noemen ze ook liever stressklachten. Dit soort klachten kunnen goed behandeld worden en zijn vaak van tijdelijke aard. Bij de juiste aanpak lijkt het ons wél aannemelijk om in 6 tot 8 weken weer behoorlijk hersteld te zijn.

Het verschil tussen burn-out klachten hebben en burn-out zijn heeft aandacht nodig!
Veel mensen zijn zich niet bewust van de verschillen! Dat heeft ook te maken met hoe het in de media wordt gebracht en de daarbij behorende beeldvorming. Daardoor zijn er zijn helaas veel misverstanden over bijvoorbeeld de aanpak en hersteltijd. Zelfs bij professionals.

Dat is niet bevorderlijk voor de visie van een organisatie op Burn-out, de verwachtingen die een werkgever/bedrijfsarts heeft naar de werkgever en derhalve niet voor het herstel van diezelfde werknemer. Maar ook een werknemer kan te veel verwachten. Het niet helder hebben van de verschillen en de hersteltijd, kan zorgen voor vooroordelen en kan er toe bijdragen dat er veel te veel verwacht wordt van een werknemer tijdens bijvoorbeeld een re-integratietraject. Dat zal uiteindelijk nog meer stress opleveren. Met als gevolg dat iemand mogelijk nog langer in de ziektewet zal zitten.

Elke persoon is uniek, elke persoon herstelt in zijn eigen tempo. Vooraf vertellen hoelang iemand zal doen over zijn of haar herstel valt niet te voorspellen!

Ervaringskennis is een zeer belangrijke kennisbron
De mensen die heel goed weten wat wel en niet werkt, zijn de mensen die zelf burn-out zijn geweest of klachten hebben gehad en daar heel goed van zijn hersteld. Die ervaringskennis hebben wij in huis. Het inzetten van onze onafhankelijke Ervaringscoaches is een vrij informele manier van steun voor zowel de werkgever als de werknemer. Iemand met een vergelijkbare ervaring achter de rug is erg waardevol voor iemand die aan het begin van het herstel staat of er middenin zit, maar ook voor een organisatie. Een luisterend oor, iemand die een gesprek bij kan wonen en die aan collega’s en leidinggevenden kan vertellen wat men beter wel en niet kan zeggen en wat wel. Informele steun is over het algemeen duurzamer en heeft daardoor een langere werkingsduur. Daarbij kan het fungeren als ‘vinger aan de pols’.

Interesse?
Wilt u kennismaken met één van onze Ervaringscoaches, heeft uw afdeling behoefte aan voorlichting over Burn-out of wilt u alleen advies? Neem eens contact met ons op! Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.
Stuur een mail voor een vrijblijvende afspraak: info@deervaringscoach.nl

Bellen kan ook:
Claudia Janssen 06-55308803
Sharon Mantjes 06-14128375

Ervaringscoaches in het bedrijfsleven

Ervaringscoaches in het bedrijfsleven is een nieuw begrip. De aanvankelijke twijfel die wij bemerken bij organisaties, maakt al snel plaats voor enthousiasme zodra wij benadrukken welke voordelen er te behalen zijn. Ervaringscoaches zijn mensen die voor een vooraf afgesproken periode ingezet worden naast bijvoorbeeld de werknemer, werkgever, bedrijfsarts, re-integratiebegeleider, het UWV en een arbodienst staan. Zij lopen, kijken en denken mee en hebben een scherpe visie op bijvoorbeeld de huidige verzuimpreventie in een organisatie of op een lopend re-integratietraject. Ook geven zij voorlichting en workshops.

De Ervaringscoach.nl heeft een team van mensen klaar staan die elk op hun eigen manier door welke reden dan ook tegen problemen aanliepen op het werk, zich op een bepaald moment steeds vaker ziek meldden, uit dreigden te vallen en/of langdurig uitgevallen zijn. De ervaringen zijn zeer divers: van Burn-out tot postnatale depressie, overspannenheid, diverse lichamelijke ziekten, mislukte re-integratie, schulden, pesten op de werkvloer. Zij zijn daar goed van hersteld en uiteindelijk gezond weer aan het werk gegaan. Als geen ander weten zij wat er anders of beter had gekund en ook wat ze zelf anders of beter hadden kunnen doen. Door middel van de basiscursus Ervaringscoach hebben zij hun kennis in kunde om kunnen zetten. En met de kennis kunnen zij anderen ondersteunen, voorlichting geven aan bijvoorbeeld management teams, bedrijfsartsen adviezen geven en onderdeel zijn van een re-integratietraject als extra support voor de persoon die re-integreert. Er is nog veel meer mogelijk uiteraard.

Mensen voelen zich veiliger om zich uit te spreken bij iemand die hun problemen zelf ook heeft ervaren. Dat geeft een wij-gevoel. Door ervaringscoaches als aanvulling op bestaande aanpak in te zetten, zal veel sneller te achterhalen zijn waar precies de schoen wrikt en zal de aanpak dus veel effectiever zijn.

We weten inmiddels dat het inzetten van ervaringscoaches erg succesvol is binnen de GGZ. Voor cliënten is er lotgenoten contact voorhanden en voor de hulpverlener is er een adviseur beschikbaar. Hierdoor zien wij ook de toegevoegde waarde van het inzetten van ervaringskennis in het bedrijfsleven. Tot nu toe loopt het bedrijfsleven hierin nog achter. Wij verwachten daarin echter een grote omslag zodra men inziet wat de toegevoegde waarde is!

Onze ervaringscoaches kunnen zich bijvoorbeeld binnen een organisatie of een arbodienst uitspreken over zaken die niet goed voelen of anders kunnen. Met een ervaringscoach haal je iemand binnen die in een vroeger stadium kan signaleren waar de schoen wrikt, signalen herkent en handvatten kan bieden voor een effectieve aanpak en snellere oplossingen! Een ervaringscoach op de werkvloer zal kosten besparen. Onze coaches zijn daardoor in te zetten als verbeteraars en adviseurs. Zij kijken met een frisse blik EN hun kennis en ervaring. Eén van de grootste doelen is dan ook preventie. Want: “Voorkomen is beter dan genezen”.

We kunnen ons voorstellen dat het even wennen zal zijn als er iemand is die met allerlei adviezen komt. Toch raden wij organisaties aan hier open minded naar te kijken en ruimte te maken voor onze coaches. De meerwaarde zal zich al snel laten zien!

Graag een vrijblijvend informatiegesprek? Stuur ons een mail: info@deervaringscoach.nl

Het is tijd voor verandering

Het is tijd voor een stapsgewijze verandering in hoe we denken over geestelijke gezondheid op het werk en hoe we er mee om gaan, maar ook hoe er mee om wórdt gegaan. Bijgaand artikel is een goed voorbeeld van een mooie (maar ook noodzakelijke) stap!
Veelal houdt men naar een werkgever zijn/haar mond dicht uit angst. Maar een werkgever weet soms ook niet wat hij/zij kan zeggen. Meer openheid zou al zo veel schelen. Het kost de meeste mensen erg veel moeite de moed te vinden hier over te praten. Onze ervaringscoaches helpen bij het bespreekbaar maken van oa psychische problematiek onder werknemers. Dat zal zeker bijdragen aan de uitvalpreventie!

https://edition.cnn.com/2018/09/11/health/prince-william-mental-health-website-intl/index.html

Bron: CNN

Inzet ervaringscoach in bedrijfsleven is noodzaak aan het worden

Onderstaande tekst hebben wij overgenomen van een onlangs verschenen artikel op NU.nl. Dit soort klachten zijn aan de orde van de dag. Inzetten van ervaringscoaches in het bedrijfsleven is een noodzaak aan het worden! Je lost het nl. niet op door iemand een weekend weg te sturen bijvoorbeeld. Beter is iemand in te zetten die reeds hersteld is,  naast de werkgever ÉN de werknemer. En die precies weet hoe langdurige uitval voorkomen of verkort kan worden door beide partijen advies te geven en goed te begeleiden. Daar zijn onze ervaringscoaches voor! Wij hebben enorm veel kennis in huis. Zet het in!

“Zo ga je om met werknemers met psychische klachten”

Volgens nieuwe cijfers van arbodienstverlener ArboNed is het percentage psychisch verzuim opnieuw licht gestegen. Hoe komt dit en wat kun je er als werkgever aan doen?

“Mogelijke verklaringen zijn de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de werkdruk toeneemt”, verklaart bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed Truus van Amerongen. “Als die werkdruk toeneemt, kunnen met name mensen die perfectionistisch zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben daar last van krijgen.”

Volgens Van Amerongen kunnen mensen die overspannen raken wel zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Met een burn-out of een depressie kan verzuim zelfs nog een paar maanden langer duren. “In 2016 was de gemiddelde duur van psychisch verzuim 202 dagen en vorig jaar 205 dagen”, zegt Van Amerongen.

Meer prikkels

Ook bedrijfspsycholoog Wouter Vrooland van Werkpsycholoog signaleert een toename van stressgerelateerde klachten. “We maken ons drukker op allerlei manieren en zijn veel meer bezig met ons hoofd. We krijgen meer prikkels, werken flexibeler en daardoor vaak meer en we verwachten meer van onszelf.”

Volgens Vrooland zijn er verschillende signalen waaraan je als baas kunt merken dat het een medewerker te veel wordt. “Het geheugen en concentratievermogen gaan achteruit. Deze mensen vergeten kleine dingetjes, luisteren niet meer goed, kunnen soms niet meer op simpele woorden komen. De hersenen zijn dan overbelast.”

Bedrijfsarts Van Amerongen wijst erop dat mensen vaak ook prikkelbaar worden en een kort lontje krijgen. “Ze zien er moe uit, worden cynisch, verzuimen vaker een dagje.”

Bij psychisch verzuim is werk vaak een factor, maar soms gaat het ook om een combinatie van factoren. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een mantelzorgrol”, stipt Van Amerongen aan. “Onder parttime werkende vrouwen ligt het verzuim het hoogst. Zij hebben toch vaak een groter aandeel in de zorg voor het huis, de kinderen en de ouders.”

“Ga met zo’n werknemer om tafel, misschien kun je het tij nog keren. Neem wat taken weg, adviseer iemand om er een lang weekend op uit te gaan. Kijk niet alleen naar de werkdruk, maar ook naar het plezier dat iemand eventueel uit bepaalde taken haalt.”

Gêne

Volgens psycholoog Vrooland verschilt het per persoon of mensen met psychische problemen blijven werken of niet. “In het begin gaan ze gewoon door. Dat komt doordat je niet zo snel doorhebt dat je psychische problemen hebt. Ook is het iets dat je niet snel wilt toegeven, ook door gêne. Na die eerste fase zijn de verschillen groot. Sommige mensen blijven gewoon doorgaan, anderen worden volledig uitgeschakeld.”

Als werkgever hoor je een werknemer met psychische klachten naar de bedrijfsarts te sturen. “Je mag als werkgever volgens de arbowetgeving niet vragen naar ziekte en de oorzaak daarvan”, zegt Vrooland. “Maar je kunt wel netjes informeren of je ergens mee kunt helpen. Zo ontwikkelt zich misschien een gesprek en kun je helpen problemen op te lossen of kleiner te maken.”

“Medewerkers vinden begrip en belangstelling vaak fijn. Maar je moet wel voorzichtig zijn en voorkomen dat de werknemer zich onder druk gezet voelt. Het beste is als de werknemer zelf op de werkgever afstapt om afspraken te maken”, aldus Vrooland.

“Regel een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat de werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt”, zegt bedrijfsarts Van Amerongen. “Een snelle interventie kan drie tot vier weken aan verzuim besparen. Schakel als werkgever zelf een psycholoog in en betaal die ook. Anders komt de werknemer terecht in de reguliere zorg, waar hij of zij met wachtlijsten te maken krijgt. De kosten die je dan als werkgever maakt, verdien je terug doordat de werknemer eerder weer aan de slag kan.”

Houd contact

Werknemers die thuis komen te zitten, moet je de ruimte geven om te herstellen, maar houd wel altijd contact.

“Als het herstel op gang is gekomen, kun je als werkgever vragen: waar ben je nu tegenaan gelopen?” tipt Van Amerongen. “Zorg bij hervatting van de werkzaamheden voor aangepaste taken en maak een opbouwschema.”

De werknemer zelf kan volgens bedrijfspsycholoog Vrooland het herstel bevorderen door veranderingen in tempo en de mate van belasting in zijn leven aan te brengen. “Het gaat om de balans tussen inspanning en ontspanning. Zorg ervoor dat je iedere dag meer energie binnenkrijgt, dan je besteedt. Doe na elke inspanning iets aan ontspanning.”

Voor de tv hangen of facebooken om te ontspannen, is volgens de psycholoog geen goed idee. “Maar bijvoorbeeld gewoon zitten niksen of lezen, een ontspanningsoefening of een dutje doen wel. Herstel en begin dan pas aan de volgende taak.”

Werkgevers zouden in het algemeen de werkomgeving die zij bieden eens goed kunnen bekijken. “Pauzeren de mensen wel goed, hebben ze voldoende afwisseling of zitten ze de hele dag naar een scherm te kijken? Krijgen ze te veel prikkels, bijvoorbeeld in kantoortuinen? Maar de ideale werkomgeving is wel voor iedereen anders”, concludeert Vrooland.”

Bron: NU.nl/Marijke Verhaar

Ben jij partner van iemand die Burn-out is…….?

Zoals we eerder hebben gemeld, geven we een aantal weken extra aandacht aan Burn-out zijn en Burn-out klachten hebben. Deze keer gaan we eens wat dieper in op wat het met de naasten doet, waar je op kan letten en hoe je je naaste bij kan staan.

Let op: Dit is een Ervaringsverhaal van één van de oprichters van De Ervaringscoach.nl. Want ja, ook zij zitten uiteraard vol ervaringen die we inzetten om een ander bij te staan of om eigen kennis en ervaringen te delen met jou of werkgevers! 

Zomaar ineens
Het overvalt je, je ziet het niet aankomen. Zo maar, daar ineens gebeurt het: je partner zit met grote halen snikkend op de bank te vertellen dat alles te zwaar is en hij/zij het leven niet meer aangenaam vindt…..

Deze spoel ik even terug, want heb je het echt niet zien aankomen? Waar was je toen je partner steeds minder ging slapen, geïrriteerd raakte om niets? Geen zin meer had in samen leuke dingen doen? Als jij enthousiast was en je partner alleen de schouders optrok? Als je partner met het lood in de schoenen naar het werk ging en steeds vaker griep verschijnselen had? Misschien dacht je eerst dat er een ander in het spel was en jij je plek kon gaan verliezen. Dan toch ook weer niet, want soms werd jouw schouder gezocht of werd er een stukje onzekerheid in een gesprek gebracht.

Achteraf bekeken heb je het waarschijnlijk wel degelijk zien aankomen, alleen heb je het misschien niet kunnen plaatsen als zodanig. Deze symptomen wijzen nl. toch echt op een klassieke Burn-out.

Het stukje van je relatie dat ze “in voor en tegenspoed” noemen, wordt aardig op de proef gesteld in deze periode. Kan jij het dragen, zijn jouw schouders sterk genoeg om al het werk over te nemen en je partner de ruimte te gunnen om aan zichzelf te werken? Of sta jij met je handen in het haar en heb je geen idee hoe je alle ballen van het leven in de lucht kan houden?

Burn-out raakt ook anderen
Het Burn-out zijn is niet alleen een aanslag op het leven van één persoon, maar werkt door in het hele gezin. Vaak wordt het door de persoon die Burn-out is, ervaren als falen. Onzekerheid maakt plaats voor schaamte en vooral niemand mag iets weten. Dit laatste is echter voor de partner onmogelijk, want na de zoveelste smoes waarom je alleen op de verjaardag bent gekomen is er geen ontkomen meer aan.

De partner heeft steun nodig, die heeft mensen om zich heen nodig om de zwaarste klappen op te kunnen vangen. Dus wordt alsjeblieft niet boos als wij als partner zijnde toch ons netwerk gaan inlichten, dat wij hulp vragen om op de kinderen te passen als wij merken dat jij het even niet trekt. Er is maar een zin voor: “Niemand is onaantastbaar”. Er begint een lange periode van gesprekken, bellen met de baas en de arbo-arts, later misschien ook het UWV en de psychiater. Tijdens dit alles verwacht je van je partner dat je dit schouder aan schouder doet.

Een praktijkvoorbeeld (De namen in dit stukje zijn fictief)
“Laatst zat ik op een verjaardag, daar hoor je natuurlijk al het leedvermaak van de familie en omstanders. Ineens kwam Hans alleen binnen: “Hé, Hans waar is Marjan?” “Nou…” zei Hans: “wij zijn niet meer samen, ik heb de scheiding aangevraagd! Ze was Burn-out en ja, je denkt toch niet dat ik in dat negatieve mee ga, kom op zeg, ik ben nog jong, wil gewoon mijn seks en iemand die het huishouden doet, niet iemand die op de bank hangt met een doos zakdoeken!!!”  Mijn mond viel open van verbazing!! “Hans, waar zijn de kinderen dan?” “Oh..” zei Hans: “Die zitten bij mijn schoonouders, die hebben niets aan een moeder die alleen maar huilt en in bed ligt”.
Ik vond het moeilijk om nog aardig te doen tegen Hans die avond, heb hem niet meer gesproken. De volgende dag ben ik meteen naar Marjan toegegaan”.

Zo zie je maar dat iedereen anders reageert op een situatie. Zoals hierboven geschetst, is natuurlijk niet helpend voor de persoon die Burn-out ís. Ook al denk je dat je niets kan doen, je kan zeker een grote bijdrage leveren in het herstel van je partner!

Wat helpt?
In eerste instantie zal je zelf in de overlevingsmodus gaan staan, maar na verloop van tijd kom je erachter dat een stevige en stabiele relatie je partner hoop geeft en dat jouw steun er echt toe doet! Wacht als partner niet te lang met ingrijpen als je vermoedt dat jouw wederhelft het zwaar heeft. Op die manier kan meer leed voorkomen worden en kun je samen werken aan het herstel van je partner. Blijf altijd in gesprek met elkaar ook al is dat zeer moeilijk. En zorg dat je leuke dingen voor jezelf blijft doen! Maar zoek ook hulp voor jezelf, laat je bijstaan en steunen door mensen uit je omgeving en onze Ervaringscoaches.

Mocht je dit herkennen en hier meer over willen weten, maak dan een afspraak met één van onze ervaringscoaches die als “partner van” werkzaam zijn bij ons. Wij kunnen jullie bijstaan tijdens de herstelperiode.

Geschreven uit eigen ervaring door Claudia