Meer informatie

Een gezonde en veilige omgeving is essentieel voor de continuïteit van uw organisatie. Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn meer betrokken, productiever en minder vaak ziek. Onze ervaringscoaches begeleiden de medewerkers in het verminderen en benoemen van de risico’s, in het optimaliseren van het beleid van de organisatie en in het gezondheidsbewustzijn van de medewerkers.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.
Onze onafhankelijke ervaringscoaches kunnen voor een vooraf vastgestelde periode, ingezet worden op de werkvloer naast de werknemer EN de werkgever. Een ervaringscoach richt zich op:

  • Individuele herstelondersteunende begeleiding
  • YEEP (Young Educational Experts Program)
  • Training zorgprofessionals
  • Interne teams ervaringscoaches
  • Burn-out begeleiding